Nis-Edwin List-Petersen

Vita

1970
Eksamen til diakon og diplom-religionspædagog i Hannover
1970 - 1971
Distriktsungdomskonsulent i Hannover
1971 - 1978
Opbygning og ledelse af Kirchenkreisjugendwerk Norderdithmarschen
1978 - 1990
Forstander for Jugendhof Knivsberg
1990 - 1999
Forretningsfører for Landesmusikrat Schleswig-Holstein
1999 - 2014
Biblioteksdirektør for Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Kultukoordinator for Det Tyske Mindretal
siden 2015
Pensionist - freelance oversætter, forfatter, komponist

Tillidsposter

1978 - 1990
Formand for LAG Jugendmusik Schleswig-Holstein
1983 - 1990
Kulturudvalgsformand for Det Tyske Mindretal
1979 - 1990
Formand for Miljøforeningen "Kalvø's Venner"
1997 - 1999
Formand for Foreningen for Europæiske Grænsependlere VEG
1983 - 1988
2002 - 2007
Distriktsformand for Mindretallet i Rødekro resp. Aabenraa
2007 - 2012
Næstformand for Træskibs Sammenslutningen (TS)
2008 - 2014
Formand for Aabenraa Kommune's Musikråd
2009 - 2016
National Medlem for Danmark i European Maritime Heritage (EMH)
2011 - 2016 Formand for Cultural Council i European Maritime Heritage (EMH)
2019 - 2024
Kasserer for European Maritime Heritage
siden 2022
Præsident for Comunidad Propietarios Don Paco

Specielle Interesser

Bøger, musik, sprog, historie, slægtsforskning, sejlsport, gamle sejlskibe