Nis-Edwin List-Petersen

Anetavle

Anetavlen er et uddrag af en tyskspoged database, hvor der frit kan surfes og søges . For at nå frem til den klik venligst på:
Dynamic Family Tree

eller gå den dansksprogede

Nis-Edwin List-Petersens Slægtsbog

 

Anetavle for Nis-Edwin List-Petersen

1. Nis-Edwin List-Petersen * 25-nov-1947, Løgumkloster, dipl.rel.päd., & (1) 13-mar-1970, i Leck, Marianne Helga Röser, * 16-mar-1950, Hannover, sygeplejerske, & (2) 17-maj-1991, i Aabenraa, Brigitte Handler, * 30-jun-1952, Flensborg, specialpædagog . Læste til diakon og diplom-religionspædagog i Stephansstift Hannover, 1970-71 destriktsungdomskonsulent i Hannover-List, 1971-1978 leder af provstiet Norder-Dithmarschens ungdomsorganisation, 1978-89 forstander for Jugendhof Knivsberg, 1990-1999 forretningsfører for Landesmusikrat Schleswig-Holstein, siden 1999 biblioteksdirektør for det tyske mindretals biblioteksvæsen i Sønderjylland. 1983-90 kulturudvalgsformand for det tyske mindretal i Sønderjylland, komponist af mange nye salmer, forfatter af bøger med sagn og historier.


Forældre

2. Hans Egon Nicolai Petersen * 17-sep-1921, Tinglev, præst /provst, & 24-mar-1944, i Tønder, Jette Andrea List, * 24-maj-1916, Østerhede/Rømø, sygeplejerske, + 25-feb-1999, Stubæk, begravet: 2-mar-1999, Tønder. Hans død: 8-jan-1982, Niebüll, begravet: 13-jan-1982, Tønder. Student fra Tønder Statsskole 1940, læste filosofi og teologie i København, Tübingen og Halle, hørte til Bekennende Kirche's studentermenighed, tysk faldskærmjægersoldat under 2. verdenskrig, amerikansk krigsfange i Frankrig , lejrpræst, fængselsstraf pga. "retsopgøret" efter krigen , fra 1948 den første tyske frimenighedspræst i Sønderjylland efter krigen ved Nordschleswigschen Gemeinde bosat i Løgumkloster, 1956 præst i Burkal, 1960 provst for Sydtønder prvsti, syd for grænsen, 1973 præst for den tyske del af folkekirkens menighed i Sønderborg, 1979 på pension og bosat i Aventoft præstegård..

3. Jette Andrea List * 24-maj-1916, Østerhede/Rømø, sygeplejerske, + 25-feb-1999, Stubæk, begravet: 2-mar-1999, Tønder. skolegang på Rømø, i stilling hos forskellige familier i Aabvenraa og i Svejts, uddannelse til sygeplejerske i Tønder, menighedsplejserske i Løgumkloster, fra 1975 nattevagt på et plejehjem i Sønderborg, fra 984-97 bosat i Tønder, fra 1997-99 basat på plejehjemmet i Stubæk ved Aabenraa.


Bedsteforældre

4. Nis Petersen * 5-nov-1894, Flensborg, skatteinspektør, & 11-aug-1917, i Tinglev, Gertrud Helene Rost, * 19-mar-1898, Georgenau, + 25-nov-1970, Tønder. Nis død: 13-aug-1988, Tønder, begravet: 17-aug-1988, Tønder. Efter "degneklassens" afslutning i Tinglev påbegyndte han en landbrugsuddannelse i et halvt år, derefter gik han i jenbanelære, besluttede 1913 at gennemgå særuddannelsen til et præsteembede i Nordamerika i Breklum, efter 2. semester blev udannelsen foreløbig afbrudt pga. 1. verdenskrig, session og påmønstring til tysk miltær (Jägerbattalion 9, Ratzeburg), frontindsats, såret i Belgien, modtog div. Orden, chef for tøjkammeret på junkerhohlweg i Flensborg, 1920 grænsepolitimand, fra 1920 tjenstemand ved Tønder købstad bosat på rådhuset senere på Strucksallé, 1925 køb af huset på Carstensgade 36, blev - som næsten alle mandlige medlemmer af det tyske mindretal- interneret i Faarhuslejren i 1945. Senere blev han genansat som skatteinspektør i Tønder by, gik på pension i 1961, var mange år menighedsrådsmedlem ved Tønder Kristkirkes menighed, mangeårig kasserer for "Breklummer missions venner i Nordschleswig" og i bestyrelsen af Breklumer Mission, skaffede under valutatvangsadministrationen i Tyskland danske stats- og privatlån for at forsørge missionærene i Lin Tschau/Kina og Jeypur/India. Købte 1943 Breklumer Missions hus i Duhnby/Rømø (Missionshus),

5. Gertrud Helene Rost * 19-mar-1898, Georgenau, + 25-nov-1970, Tønder. Hun var en eine uægte datter af gårdejer Jes Ratenburg Jessen, Stoltelund, hendes mor blev senere viet til murersvenden Kristen Kristensen. Hun voksede op hos plejefamilien, kirketjener Hans H. Jessen og hustru..

6. Edvin Christian List * 27-okt-1883, Vesterhede/Rømø, gårdejer , & 25-sep-1912, på Rømø, Caroline Christine Nielsen, * 2-jul-1890, Østerhede/Rømø, + 18-okt-1976, Kliplev. Edvin død: 9-apr-1964, Kongsmark/Rømø. Hans mor døde i barselssengen, han opvoksede hos sin plejemor , Jette Møller i "Jordmorshuset" som før i tiden havde været i hans tip-oldefars eje, han havde grå og grøn stær og var af den grund ikke i stand til at gå til søs som hans brødre, han fik senere en gård i Østerhede, idag M.S. Schouws Vej 6, og udvidede gårdens arealer ved at købe hedejord og rendyrke dette med en dampplov. Gårdens arealer blev udskiftet med grunde i Sønderby og hører idag under den gård som ligger der, hfør vejen svinger til højre mod Sønderstranden.. Edvin List var - som hans svigerfar- medlem af redningsbådens manskab, dog i Kirkeby. Efter salget af gården boede han og hans hustru i det store hvide hus p" skællet mellem Tvismark og Kongsmark nord for det gamle færgeleje, idag Havnebyvej 51, Kongsmark.

7. Caroline Christine Nielsen * 2-Jul-1890, Østerhede/Rømø, + 18-okt-1976, Kliplev. Efter hendes mands død boede hun hos hendes datter Laurine i Kliplev.


Oldeforældre

8. Hans Nicolai Petersen * 11-apr-1859, Sønderløgumfeld, købmand, & 10-maj-1891, i Tinglev, Margaretha Petersen, * 12-sep-1865, Kravlund, + 27-apr-1943, Vippel. Hans død: 9-feb-1936, Vippel. Han arbejdede på Flensborg værft. Efter en arbejdsskade mådte han opgive arbejdet. Han solgte sit flerefamiliershus i Flensborg og flyttede til Vippel ved i "æ hønshus". Sin beskedne pension supplerede han ved at gå fra gård til gård og sælge snørebånd og småartikler .

9. Margaretha Petersen * 12-sep-1865, Kravlund, + 27-apr-1943, Vippel.

10. Jes Ratenburg Jessen * 11-feb-1855, Stoltelund, stamparcellist, & (1) 4-apr-1884, i Tinglev, Marie Dorothea Jensen, * 1-mar-1864, Deezbüll, + 20-okt-1945, Stoltelund, & (2) Johanne Henriette Rost, * 1-okt-1879, Waldhaus/Amalienberg, + 25-jul-1917, Flensborg. Jes død: 13-apr-1944, Stoltelund, efterfølger af faderen på gården i Stoltelund. Han vedkendte sig faderskabet til Gertrud Rost indirekte ved at betale en genøs medgift (1.000,-- RM).

11. Johanne Henriette Rost * 1-okt-1879, Waldhaus/Amalienberg, & (1) Jes Ratenburg Jessen, * 11-feb-1855, Stoltelund, stamparcellist, + 13-apr-1944, Stoltelund, & (2) i Tinglev, Kristen Kristensen, * Tinglev, murersvend, + Flensborg. Johanne død: 25-jul-1917, Flensborg. Hun kom fra Østprøjsen, kom i stilling på Jes Ratenburg Jessen's gård i Stoltelund.. Senere blev hun vietet til murersvenden Kristen Kristensen og boede i Flensborg..

12. Hans Cornelius List * 1-feb-1844, Vraaby/Rømø, skomager, & 19-maj-1868, på Rømø, Laurine Andrea Ehlersine Ebbesen, * 17-nov-1848, Løgumkloster, + 2-dec-1883, Vesterhede/Rømø, Hans død: 11-apr-1917, Vesterhede/Rømø. skomager på Rømø, boede i Vesterhede, købte i 1869 for 378 daler huset, Havnebyvej 161, syd for "Elmegården" og boede der til 1876, hfør han sælger ejendommen. 1880 køber han det tilbage på en auktion, flytter ikke ind i huset, men sçlger det videre i 1882 erneut til Peder Lassen List. Han har med nogen sansynlighed siden 1876 boet i "Tante Jettes" hus, som i 1835 blev købt af Carl G. Schröder. Han var en søn af Carl H. Schröder(nu Skovs hus) og havde på den tid ansat en skomager. Det er defor nærliggende, at Hans Cornelius List boede i Carl G. Schöder's enkes hus, som lå i nabolaget, men på denne tid var i besiddelse af Martin List. Måske eksisterede skomagervækstedet endnu i huset. Men måske arbejdede han også i det hus som ligger umiddelbart syd for det gule hus hfør der i det mindste i 1830-40 arbejdede en skomage ved navn Jørgen Hansen Carl. I 1872 arvede Jørgen S. Holm "Tante Jettes" hus, solgte det videre til Lehmann H. Praest, som igen solgte det videre til Chr. Chr. Møller, som indlemmede det i hans ejendom. Først i 1898 bliver det igen adskilt og overdraget til Jette Andrea Møller. Hun er Edvin Christian List's plejemor.

13. Laurine Andrea Ehlersine Ebbesen * 17-nov-1848, Løgumkloster, + 2-dec-1883, Vesterhede/Rømø.

14. Carl Eduard Magnus Nielsen * 12-maj-1865, Juvre/Rømø, landmand, & 20-feb-1887, på Rømø, Kjerstine Maria Jensen, * 1-dec-1859, Kongsmark/Rømø, + 17-jul-1939, Østerhede/Rømø. Carl død: 23-mar-1953, Østerhede/Rømø. Boede først i Kongsmark (Prilen 18), kbte derefter en lille gård i Østerhede (Østerhedevej 8), som senere blev overdraget til datteren Emilie og hendes mand Alfred Møller. Han var i mange år medlem af redningsbådens mandskab og fik Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger's redningsmedalje for hans indsats.

15. Kjerstine Maria Jensen * 1-dec-1859, Kongsmark/Rømø, + 17-jul-1939, Østerhede/Rømø.

 

Tip-Oldeforældre

16. Peter Carsten Petersen-Färber * 16-sep-1807, Sønderløgum, sognefoged, & 2-mar-1850, i Sønderløgum, Christine Margaretha Petersen, * 2-sep-1825, Ellhöft, + 4-apr-1907, Sønderløgum. Peter død: 16-dec-1887, Sønderløgum. Ejer af farvergården i Sønderløgum beliggende nær ved kirken, sognefoged i Sønderløgum, han havde stillet kaution for andre, som forfaldt i forbindelse med den danske statsbankrott i 1813 og mådte sælge sin gård. Han flyttede til Sønderløgumfeld.

17. Christine Margaretha Petersen * 2-sep-1825, Ellhöft, + 4-apr-1907, Sønderløgum.

18. Nis Petersen * 2-jan-1811, Hønsnap, smed, & (1) 2-aug-1840, i Tinglev, Anna Elschen Hansen, & (2) 30-nov-1849, i Tinglev, Christine Christiansen, * 18-sep-1821, Alslev, + Kravlund. Nis død: Kravlund. Ejer af smedien i Kravlund.

19. Christine Christiansen * 18-sep-1821, Alslev, + Kravlund.

20. Jes Christian Jessen * 19-jun-1826, Stoltelund, stamparcellist, & 20-sep-1850, i Tinglev, Christina Margaretha Nissen (Outzen)., * 12-aug-1820, Broderupmark, + 11-jul-1887, Flensborg. Jes død: 4-dec-1860, Stoltelund. Efterfulgte sin far på gården. Hun var en datter af Nis Nissen Outzen og Anna Bothilde Hansen, Broderupmark. Hun blev kvalt af et stykke flæsk i halsen..

21. Christina Margaretha Nissen (Outzen). * 12-aug-1820, Broderupmark, + 11-jul-1887, Flensborg.

22. Carl august Rost * 6-mar-1841, Schippenbeil/Østprøjsen, kaadner, & 11-nov -1866, i Klingenberg/Østprøjsen, Amalie Eleonore Klein, * 7-Jul-1840, Klingenberg/Østprøjsen.

23. Amalie Eleonore Klein * 7-Jul-1840, Klingenberg/Østprøjsen.

24. Hans Mathisen Jørgensen List * ---___-1786, Kirkeby/Rømø, styrmand / kaptajn, & (1) Kathrine Maria Jørgensdatter, * ---___-1786, Kirkeby, + 2-sep-1839, & (2) 4-apr-1842, på Rømø, Margarethe Laustdatter Degn, * ---___-1800, Vestergaard/Rømø, + 11-maj-1860, Vesterhede/Rømø. Hans død: 23-nov -1854, Vraaby/Rømø. I folketællingen 1787 kaldes han Hans Mathisen, hvilket tyder til anerne på modersiden , 1817-1820 styrmand på det hamborgske valfang- og sælfangstskib "De Frau Anna". Han døde af en kronisk tarmbetændelse.

25. Margarethe Laustdatter Degn * ---___-1800, Vestergaard/Rømø, & (1) Hans Mathiesen Dahl, * ---___-1793, kaptajn, & (2) 4-apr-1842, på Rømø, Hans Mathisen Jørgensen List, * ---___-1786, Kirkeby/Rømø, styrmand / kaptajn, + 23-nov -1854, Vraaby/Rømø. Margarethe død: 11-maj-1860, Vesterhede/Rømø.

26. Lauritz Jensen Ebbesen * 2-feb-1811, Østerby/Daler, lærer, & 30-mar-1839, i Møgeltønder, Henriette Frederikke Jacobsen, * 4-sep-1817, Bønderby. Lauritz død: ---___-1853, Rens. læste på Lyngby Seminarium 1835, privatist, lærer i Harris, Mjolden, Toghale 1836-37, på Barsø 1838, i Døstrup 1843, i Løgumkloster 1843-52, i Rens 1852-53.

27. Henriette Frederikke Jacobsen * 4-sep-1817, Bønderby.

28. Carl Nielsen Todsen Carl * 23-apr-1825, Juvre/Rømø, kaptajn, gårdejer, & (1) 4-dec-1853, på Rømø, Kjerstine Marie Jørgensen, * ---___-1825, Juvre/Rømø, & (2) 29-jan-1858, på Rømø, Inger Maria Jørgensen, * 10-dec-1822, Juvre/Rømø, + 25-feb-1902, Juvre/Rømø. Carl død: 21-jun-1911, Juvre/Rømø. Ved hans datters fødsel bliver han betegnet som "skipper".

29. Inger Maria Jørgensen * 10-dec-1822, Juvre/Rømø, + 25-feb-1902, Juvre/Rømø.

30. Niels Christian Jensen * 15-mar-1831, Toftum/Rømø, styrmand, & på Rømø, Kirsten Holms Praest, * 22-mar-1823, Tagholm/Rømø, + 1-okt-1902, Kongsmark/Rømø. Niels død: 27-apr-1886, Kongsmark/Rømø.

31. Kirsten Holms Praest * 22-mar-1823, Tagholm/Rømø, + 1-okt-1902, Kongsmark/Rømø.

 

Tip-2-Oldeforældre

32. Sibbert Petersen-Färber * 2-aug-1774, Løgum, kådner og ,farver & 17-nov -1798, i Sønderløgum, Anna Cathrin Nisses, * 13-Jul-1781, Løgum. Sibbert død: 4-okt-1809, Løgum, begravet: 10-okt-1809, Løgum.

33. Anna Cathrin Nisses * 13-Jul-1781, Løgum.

34. Johannes Petersen * 27-apr-1783, Vimmersbøl, & 30-nov -1816, i Sønderløgum, Andra Andresen, * 12-okt-1797, Ellhöft.

35. Andra Andresen * 12-okt-1797, Ellhöft.

36. Behrend Petersen * 20-okt-1769, Holbøl, smed, & 2-Jul-1796, i Holbøl, Maria Christine Sørensen, * 20-okt-1774, Kollund.

37. Maria Christine Sørensen * 20-okt-1774, Kollund.

38. Johannes Christiansen kådner, & 22-jun-1816, i Højst, Ingeburg Johannsen, * ---___-1792. Johannes død: Alslev.

39. Ingeburg Johannsen * ---___-1792.

40. Jes Jessen * 31-aug-1786, Stoltelund, Stammparcellist, & 29-jan-1825, i Tinglev, Anna Maria Sørensen, * ---sep-1796, Neder Fidde/Henne Sogn, + 7-mar-1844, Stoltelund. Jes død: 21-jan-1845, Stoltelund. Overtog efter faderen gården i Stoltelund. Hun var en datter af Ole Sørensen og Ellen Petersen, Neder Fidde.

41. Anna Maria Sørensen * ---sep-1796, Neder Fidde/Henne Sogn, + 7-mar-1844, Stoltelund.

42. Nis Nissen Outzen * Broderupmark, kådner, & Anna Bothilde Hansen, * Gaardeby, + Broderupmark. Nis død: Broderupmark.

43. Anna Bothilde Hansen * Gaardeby, + Broderupmark.

44. Carl Rost, arbejder, & Charlotte Rautenberg.

45. Charlotte Rautenberg.

46. Michael Klein, gaardejer, & Henriette Corinth.

47. Henriette Corinth.

48. Jørgen Christensen List * ---___-1758, Nørhede/Rømø, kommandør, & på Rømø, Anna Kristine Hansdatter, * ---___-1750, Sønderby/Rømø. Jørgen død: ---___-1808, Kirkeby/Rømø. Hans fødselssted var Nørhede, hfør faderen får huset nr. 166/1820 (Jordmorshuset, Grammarksvej 4) i feste i 1766. Selv køber han 1784 huset Havnebyvej 161, 1796 er han harpunør på der hamborgske val- og sælfangstskib "De Elisabeth Cäcilia", 1798 på skibet "De Frau Margaretha".

49. Anna Kristine Hansdatter * ---___-1750, Sønderby/Rømø, & (1) Nicolay Pedersen, * Kirkeby, + ca. 1782, Kirkeby, & (2) på Rømø, Jørgen Christensen List, * ---___-1758, Nørhede/Rømø, kommandør, + ---___-1808, Kirkeby/Rømø.

50. Laust Engelbrechtsen Degn * ---___-1764, Østerby/Rømø, kaptajn, & på Rømø, Kirsten Clausdatter Duhn, * ---___-1776, Rømø, spinderske. Den 9.03.1802 aflagde han efter en del år som styrmand og skipper sin kaptajnseksamen, 1803 borger i Aalborg, kystskipper på Nielerups skib, ejede 1818-26 1/2 gård i Vestergaard.

51. Kirsten Clausdatter Duhn * ---___-1776, Rømø, spinderske.

52. Ebbe Mamsen (Petersen). * ---___-1779, Højer, tømmermand, & 9-okt-1801, i Østerby/Daler, An Laustdatter, * 23-mar-1772, Østerby/Daler.

53. An Laustdatter * 23-mar-1772, Østerby/Daler.

54. Ehlers Jacobsen * 17-Jul-1774, Hostrup, gårdejer, & 29-okt-1803, i Hostrup, Anna Maria Hinrichsen, * Lyne, + Bønderby. Ehlers død: 29-maj-1836, Bønderby.

55. Anna Maria Hinrichsen * Lyne, + Bønderby.

56. Niels Todsen Carl * ---___-1795, Juvre/Rømø, kaptajn, & 4-jan-1821, på Rømø, Kjerstine Thomasdatter, * ---___-1800, Juvre/Rømø. Niels død: 10-maj-1840, Juvre/Rømø.

57. Kjerstine Thomasdatter * ---___-1800, Juvre/Rømø. Hun overtager "Valgården" i Juvre efter forældrene, idag Juvrevej 82/84.

58. Jørgen Niels Jensen * ---___-1804, Juvre/Rømø, kådner, & 17-jan-1822, på Rømø, Mette Jørgensdatter, * ---___-1801, Østerby/Rømø. Jørgen død: 30-jan-1826, Kongsmark/Rømø. Ejer gården efter sin far 1821-26.

59. Mette Jørgensdatter * ---___-1801, Østerby/Rømø, & (1) 17-jan-1822, på Rømø, Jørgen Niels Jensen, * ---___-1804, Juvre/Rømø, kådner, + 30-jan-1826, Kongsmark/Rømø, & (2) ---___-1828, på Rømø, Hans Mathiasen Dahl, * ---___-1778, Havneby, sømand.

60. Jens Lambert Jensen * --___-1803, Toftum, kaptajn, smed, gårdejer, & 14-aug-1821, Maren Christensdatter Tagholm, * ---___-1797, Rømø, + 27-jan-1877, Toftum. Jens død: 8-feb-1891, Toftum. Overtog kapitelgården i Toftum efter sin mor, denne var i mellemtiden blevet drevet af moderens 2. ægtemand, Christen Jensen Christensen Schmidt. Han måtte søge kongelig særtilladelse for at kunne blive gift, idet han endnu ikka var fyldt 18 år ved brylluppet.

61. Maren Christensdatter Tagholm * ---___-1797, Rømø, + 27-jan-1877, Toftum.

62. Mikkel Jensen Praest * ---___-1769, Tagholm/Rømø, Schuhmacher, & på Rømø, Anna Kirstine Nielsdatter, * ---___-1786. Mikkel død: 2-mar-1829, Tagholm/Rømø.

63. Anna Kirstine Nielsdatter * ---___-1786. Boede ved folketællingen 1834 sammen med to børn på fattiggården .

 

Tip-3-Oldeforældre

64. Peter Carstensen-Färber * 18-Jul-1740, Løgum, kådner und farver, & 2-okt-1773, i Løgum, Anna Maria Funckes, * 19-jun-1754, Løgum, + 12-jun-1814, Løgum, begravet: 18-jun-1814, Løgum. Peter død: 23-apr-1810, Løgum. Ejer af farvergården i Sønderløgum i nærhed af kirken.

65. Anna Maria Funckes * 19-jun-1754, Løgum, + 12-jun-1814, Løgum, begravet: 18-jun-1814, Løgum.

66. Nis Andersen * 10-jan-1727, Løgum, & 13-jun-1777, i Sønderløgum, Silla Margaretha Jenses. Nis død: 12-dec-1789, Løgum.

67. Silla Margaretha Jenses.

68. Peter Christiansen * Vimmersbøl, kådner, & 10-okt-1767, i Sønderløgum, Leena Margaretha Jacobsdatter, * 13-feb-1742, Løjtved. Peter død: Vimmersbøl. kådner, kirkeværge og kirke-otte-mand i Sønderløgum.

69. Leena Margaretha Jacobsdatter * 13-feb-1742, Løjtved.

70. Andreas Jensen * 16-maj-1754, Ellhöft, kådner, & 23-apr-1790, i Sønderløgum, Helena Hanses, * Rückenstedt/Klægsbøl, + 11-maj-1816, Ellhöft.

71. Helena Hanses * Rückenstedt/Klægsbøl, + 11-maj-1816, Ellhöft.

72. Peter Petersen Schmidt * ---___-1724, Okseøerne, smed, & 26-okt-1752, i Holbøl, Anna Behrendsen, * ---sep-1728, Kiskelund, + 14-mar-1809, Holbøl. Peter død: 24-feb-1797, Hønsnap.

73. Anna Behrendsen * ---sep-1728, Kiskelund, + 14-mar-1809, Holbøl. døbt den 17. søndag efter Trinitatis.

74. Søren Hansen * ---sep-1741, Kollund, hjuler, & 24-okt-1766, i Kollund, Inger Margaretha Clausen, * ---dec-1739, Bov, + 8-mar-1817, Kollund. Søren død: 8-jan-1808, Kollund.

75. Inger Margaretha Clausen * ---dec-1739, Bov, + 8-mar-1817, Kollund.

76. Christian Christiansen * Vester Højst, kådner, & Metta Peters, * ---___-1761, Store Emerske, + 30-aug-1815, Vester Højst.

77. Metta Peters * ---___-1761, Store Emerske, + 30-aug-1815, Vester Højst.

78. Johann Phillip Johannsen * 21-aug-1768, Mjolden, Küster, & i Løgumgaard, Karen Chrestensdatter Frydes, * Løgumgaard, + Løgumgaard. Johann død: 22-feb-1825, Løgumgaard.

79. Karen Chrestensdatter Frydes * Løgumgaard, + Løgumgaard.

80. Jes Jessen * 23-sep-1751, Eggebeck, stamparcellist, & 11-nov -1785, i Tinglev, Sinnet Ratenburg, * 24-mar-1764, Vippel, + 19-Jul-1841, Stoltelund. Jes død: 15-jun-1832, Stoltelund. Er war Stammparcellist i Stoltelund, kaufte den Hof 1785, der bis dahin ein Haupthof des Gutes Seegard gewesen war.

81. Sinnet Ratenburg * 24-mar-1764, Vippel, + 19-Jul-1841, Stoltelund.

82. Ole Sørensen & Ellen Petersen, + Neder Fidde/Henne. Ole død: Neder Fidde/Henne.

83. Ellen Petersen + Neder Fidde/Henne.

84. Rasmus Nissen kådner, & Karen Petersen. Rasmus død: Broderup.

85. Karen Petersen.

86. Hans Hansen & Kiesten Asmussen. Hans død: Gaardeby.

87. Kiesten Asmussen.

96. Christen Jørgensen List * Hede, kommandør, & Mette Marie Mathisdatter. Christen død: 1783/87. I gravtalen over hans datter Karen Christensdatter, 1. ægteskab med kaptajn Jørgen Pedersen Holm fra Kromose, 2. ægteskab med kaptajn Christen Svendsen Møller fra Tvismark, nævne, at han i 1777 som en af de sidste tabte sit skib ved Grønland. In familen Holms antetavle bliver han getegnet som kaptajn. Festede i 1766 huset, Grammarksvej 4. 1769-72 er han styrmand på skibene "De Martin" und "De Jonge Margaretha" under kommandør Hans Michel Jaspers. Han er formodentlig spækhuggeren Christen Jørgensen List, som 1777 under kommandør Hans Christian Jaspers forliste med skibet "De Mercurius" ved Grønland.

97. Mette Marie Mathisdatter.

98. Hans Mathisen Dahl * ---___-1722, Øster/Nørhede, sømand, & Anne Christensdatter, * ---___-1724, + før 1801. Hans død: ---___-1790, Sønderby/Rømø. Ejede 1748-91 et kådnersted i Sønderby.

99. Anne Christensdatter * ---___-1724, + før 1801.

100. Engelbrecht Pedersen Degn * ---___-1735, Vestergaard/Rømø, & Anna Catharina Jensdatter, * ---___-1732, Rømø.

101. Anna Catharina Jensdatter * ---___-1732, Rømø.

102. Claus Michelsen Duhn * ---___-1743, Duhnby, kaptajn, & Mette Jespersdatter, * ---___-1743, Vraaby. Claus død: Vraaby.

103. Mette Jespersdatter * ---___-1743, Vraaby.

104. Mamme Petersen * Højer, & 28-okt-1768, i Højer, Esth Volquartz, * 8-apr-1743, Rødenæs.

105. Esth Volquartz * 8-apr-1743, Rødenæs.

106. Laust Jensen Terp * ---___-1732, tømmermand.

108. Jacob Jacobsen * Hostrup, & Ann Jesses, + Hostrup. Jacob død: Hostrup.

109. Ann Jesses + Hostrup.

110. Hinrich Paulsen & Maren Nielses, + Lyne. Hinrich død: Lyne.

111. Maren Nielses + Lyne.

112. Carl Todsen * ---___-1758, Nørtvismark, møllersvend, sømand, & Cathrine Hansdatter, * ---___-1759. kådner und møllersvend.

113. Cathrine Hansdatter * ---___-1759.

114. Thomas Peder Thomsen * ---___-1737, Juvre/Rømø, kommandør, & Kirsten Pedersdatter, * ---___-1758, Juvre/Rømø. Thomas død: Juvre. 1764-67 på det hamborgske valfang-skib "Anna", 1769-1777 på "De Twe Jonge Hermans" som matros, kok og harpunør indtil 1775 under hans svigerfar, kommandør Peder Andersen List, overlevede det stor ulykkesår 1777 på trods af hans sibs forlis. 1784-1786 kommandør valfangschibet "Johanna Catharina af Altona, 1787-92 "Nicolaus" af Altona.

115. Kirsten Pedersdatter * ---___-1758, Juvre/Rømø. Hun og hendes mand overtog "Valgården" i Juvreefter hendes forældre.

116. Niels Jensen Jørgensen * ---___-1769, Juvre/Rømø, gårdejer, & Inger Sørensdatter, * ---___-1765, Rømø, + Juvre/Rømø. Ejede 1791-1821 en 3/16 gård i Juvre.

117. Inger Sørensdatter * ---___-1765, Rømø, + Juvre/Rømø.

118. Jørgen Pedersen Thomsen * ---___-1769, Sønderby/Rømø, kommandør, & Kirsten Jürgensdatter, * ---___-1771, Østerby. 1803/04 på østersfangst.

119. Kirsten Jürgensdatter * ---___-1771, Østerby.

120. Jens Jensen Lambertsen * ---___-1776, Toftum, kaptajn, gårdejer, & (1) Mette Jensdatter, * ca. 1776, + før 1803, Toftum, & (2) Mette Marie Jørgensdatter Bleeg, * ---___-1776, Juvre, + 18-dec-1844, Toftum. Jens død: før 1814, Toftum. Overtog kapitelgården i Toftum efter sine forældre, 1799 styrmand, 1804 ført som skipper i København.

121. Mette Marie Jørgensdatter Bleeg * ---___-1776, Juvre, & (1) Jens Jensen Lambertsen, * ---___-1776, Toftum, kaptajn, gårdejer, + før 1814, Toftum, & (2) Christen Jensen Christensen Schmidt, * ---___-1787, sømand. Mette død: 18-dec-1844, Toftum.

122. Christen Pedersen Tagholm * ---___-1740, & Kirsten Christensdatter, * ---___-1763.

123. Kirsten Christensdatter * ---___-1763.

124. Jens Hansen Praest * ---___-1741, Kromose/Rømø, kommandør, & (1) Mette Catharina Jespersdatter, * omk. 1740, Kongsmark, + før 1799, Kongsmark, & (2) Kirsten Nielsdatter Holm, * ---___-1751, Tagholm/Rømø. 1763 matros "De Frau Agatha", 1764-65 Koch, 1766 matros på "De Johannes", 1767 matros på "De Frau Agatha" 1768 tømmermand, 1769-71 styrmand, 1773 styrmand på "De Jonge Margretha", 1774 styrmand på "De Frau Agatha" 1775-77 kommandør på "De Frau Agatha", 1778-80 kommandør på "De bloiende Hoop", 1787-91 kommandør på "Geheime Rätin af Steman" af Altona. Hørte blandt de overlevende af den store skibskatastrofe i 1777 ved Grønland, men tabte sit skib "De Frau Agatha".

125. Mette Catharina Jespersdatter * um 1740, Kongsmark, + før 1799, Kongsmark.

126. Niels Mortensen Kuyper * ---___-1753, Aalborg, sømand, & Anna Maria Jensdatter, * ---___-1746, + ---___-1806, Tagholm.

127. Anna Maria Jensdatter * ---___-1746, + ---___-1806, Tagholm.

 

Tip-4-Oldeforældre

128. Carsten Petersen-Färber * 13-jun-1709, Løgum, kådner, & i Løgum, Ingeburg Carstensen, * 2-apr-1710, Løgum, + 16-apr-1773, Løgum, begravet: 27-apr-1773, Løgum. Carsten død: 5-aug-1788, Løgum.

129. Ingeburg Carstensen * 2-apr-1710, Løgum, + 16-apr-1773, Løgum, begravet: 27-apr-1773, Løgum.

130. Christian Johannsen Funck * ---___-1732, Løgum, kådner, & i Løgum, Christina Jenses, * ---___-1732, Løgum, + 19-mar-1762, Løgum. Christian død: 19-mar-1762, Løgum, begravet: 30-mar-1762, Løgum.

131. Christina Jenses * ---___-1732, Løgum, + 19-mar-1762, Løgum.

132. Andreas Nissen * 16-sep-1693, Løgum, & i Løgum, Anna Hanses, * 13-feb-1696, Grelsbøl, + 19-jan-1777, Løgum, begravet: 26-jan-1777, Løgum. Andreas død: 22-nov -1776, Løgum, begravet: 28-nov -1776, Løgum.

133. Anna Hanses * 13-feb-1696, Grelsbøl, + 19-jan-1777, Løgum, begravet: 26-jan-1777, Løgum.

134. Jens Edlefsen * ---___-1689, Løgum, & i Løgum, Sitzel Petersen, * ---___-1703, Vimmersbøl, + 14-jun-1792, Løgum. Jens død: 14-apr-1775, Løgum, begravet: 20-apr-1775, Løgum.

135. Sitzel Petersen * ---___-1703, Vimmersbøl, + 14-jun-1792, Løgum.

136. Christian Christiansen * 26-dec-1696, Vimmersbøl, & i Vimmersbøl, Christina Peters. Christian død: 15-nov -1776, Vimmersbøl, begravet: 24-nov -1776, Løgum.

137. Christina Peters.

138. Jacob Thomsen & 29-okt-1733, i Løjtved, Kristjan Hoghs Tochter, * Bedsted. Jacob død: Løjtved/Norderlügum.

139. Kristjan Hoghs Tochter * Bedsted.

140. Jens Boysen * 30-nov -1717, Ellhöft, kådner, & (1) Ingeborg Andresen, & (2) i Sønderløgum, Catharina Andresen, * ---___-1726, Ellhöft, + 10-jun-1759, Ellhöft. Jens død: 18-feb-1767, Ellhöft.

141. Catharina Andresen * ---___-1726, Ellhöft, + 10-jun-1759, Ellhöft.

142. Hans Johannsen kådner, & Ingeburg Peters, * Klægsbøl. Hans død: Rückenstedt.

143. Ingeburg Peters * Klægsbøl.

144. Peter Petersen Schmidt smed, & Ann Cathrin.

145. Ann Cathrin.

146. Behrend Christiansen * ---___-1701, Instmann, & 5-nov -1727, i Bov, Dorothea Lorenzes, * Kollund, + ---___-1743, begravet: 9-jun-1743, Kiskelund. Behrend død: 15-jan-1768, Kiskelund.

147. Dorothea Lorenzes * Kollund, døbt: 13-nov -1701, + ---___-1743, begravet: 9-jun-1743, Kiskelund.

148. Hans Lousen * ---___-1717, Becken, kådner, & Christina Christiansen, * ---___-1700, Varnæs, + Kollund, begravet: 25-apr-1745, Kollund. Hans død: 29-nov -1786, Kollund.

149. Christina Christiansen * ---___-1700, Varnæs, + Kollund, begravet: 25-apr-1745, Kollund.

150. Claus Nissen * ---jun-1707, Bov, kådner, & Maria Jacobsen, * ---aug-1712, Gottrupel, + 24-dec-1752, Bov. Claus død: 19-jan-1760, Bov.

151. Maria Jacobsen * ---aug-1712, Gottrupel, + 24-dec-1752, Bov.

154. Christian Hansen & Johanna Madsen, * Ejstrup, + 25-jun-1815, Vester Højst. Christian død: Store Emerske.

155. Johanna Madsen * Ejstrup, + 25-jun-1815, Vester Højst.

156. Johannes Mallersen & Ingeburg Joh. Philips, * Schwanstrup. Johannes død: Mjolden.

157. Ingeburg Joh. Philips * Schwanstrup.

158. Chresten Jürgensen Trock & Ellen Mallersen. Chresten død: Løgumgaard.

159. Ellen Mallersen.

160. Jes Jessen & Botilla Jürgensdatter, + Eggebeck. Jes død: 19-maj-1751, Eggebeck.

161. Botilla Jürgensdatter + Eggebeck.

162. Jens Ratenburg * 25-mar-1735, Bedsted, bolsmand, & 19-nov -1762, i Bedsted, Maren Jensdatter, * 22-sep-1733, Terkelsbøl, + 29-jun-1822, Vippel. Jens død: 16-aug-1812, Vippel. Bohlsmann i Vippel

163. Maren Jensdatter * 22-sep-1733, Terkelsbøl, + 29-jun-1822, Vippel.

192. Jørgen Christensen List * Sønderby. Ejede huset 142/1820 som en Christen Nielsen havde haft. Huset faldt sammen. Der findes to muligheder for hans herkomst: da han må være er født omkring. 1700 ekstisterer der kun to familier, nemlig: Christen Christensen List i Sønderby eller Peder Jespersen Listmann i Juvre. Efter Bert Kelm's overbevisning nedstammer alle andre List'er fra disse familier.

194. Mathis Christensen Dahl * Rømø, & Mette Pedersdatter, * Øster/Nørhede. Ejede et hus i Nørhede, som han havde overtaget efter hans svigerforældre, han bliver allerede i 1721 nævnt som ejer af dette hus (i et dokument hos Cæcile Petersen). Dette hus var i hans besiddelse indtil 1766.

195. Mette Pedersdatter * Øster/Nørhede.

196. Mathis Christensen Dahl (se samme i generation 8) * Rømø, & Mette Pedersdatter, * Øster/Nørhede.

197. Mette Pedersdatter (se samme person i generation 8) * Øster/Nørhede.

198. Christen Rasmussen * Rømø, kommandør, + før 1783, Havneby. Af hans aftægtskontrakt i året 1763 fremgår, at han boede i hus rr. 26 i Havneby, das 1736 overgik i hans eje (fæste). Han var kommandør på et sælfangstskib, som var blevet udrustet af købmænd i Tønder og sejlte på Grønland fra Rømø. 1739 var han kommandør på galliothen "Christine Lucia".

204. Michel Jespersen Duhn & ? Christensdatter. Michel død: før 1766, Duhnby. Ejede 1737-66 en 1/2 gård i Duhnby.

205. ? Christensdatter.

206. Jesper Pedersen Lassen * ca. 1705, & .... Christensdatter. Jesper død: før 1801, Vraaby.

207. .... Christensdatter.

208. Peter Mamsen & An, * ---___-1700, + 8-Jul-1772, Højer.

209. An * ---___-1700, + 8-Jul-1772, Højer.

210. Vollquard Johannsen + Rodenæs.

224. Carl Carlsen Todsen, møller.

226. Hans *.

228. Peder Thomsen + Juvre.

230. Peder Andersen List * ---okt-1733, Juvre/Rømø, kommandør, & Maren Sørensdatter, * ---___-1722, Juvre/Rømø. Peder død: 21-jan-1815, Juvre/Rømø. Ejer af "Valgården" i Juvre, bliver 1757 for første gang nævnt som harpunør i besætningslisten på skibet "De Twe Jonge Hermans" , 1761-62 matros 1763-64 styrmand og fra 1765-75 fører han skibet som kommandør. Efter ham opvertager Engelbrecht Jensen kommandørposten, som forliser med skibet ved Grønland i 1777. Gården ligger idag på adressen Juvrevej 82/84.

231. Maren Sørensdatter * ---___-1722, Juvre/Rømø.

232. Jørgen Jørgensen * Juvre, + Juvre.

236. Peder Jørgensen * ca. 1730, Østerhede, Bootführer, & Anne Jørgensdatter, * ca. 1733, Sønderby/Rømø. Peder død: før 1801.

237. Anne Jørgensdatter * ca. 1733, Sønderby/Rømø.

238. Jürgen Svendsen * ca. 1730, Havneby, kommandør, & Mette Pedersdatter, * ---___-1732, Østerby/Rømø, + før 1801. Jürgen død: 1783/87, Østerby. 1757-58 styrmand på dem Hamburger Grønlandschiff "De Jonge Margaretha" unter kommandør Andreas Svendsen, 1759 styrmand på "De Martin", 1760-63 kommandør på "De David" und 1764-77 kommandør på "De Bloiende Hoop"

239. Mette Pedersdatter * ---___-1732, Østerby/Rømø, + før 1801.

240. Jens Lambertsen * ---___-1734, Toftum/Rømø, kommandør, & Mette Jensdatter, * ---___-1741. 1761 Koch på der "De Jonge Margretha", 1762 tømmermand på "De Sara Galley", 1764 på "De Twe Jonge Hermans", 1765 på "De Johannes", 1766-68 styrmand på "De Johannes", 1769-72 kommandør der "De Jonge Maria, 1773-74 harpunør på "De Frau Agatha", 1775 bådsmand, 1776-77 styrmand, 1778 styrmand på "De Concordia", ejede en kapitelgård i Toftum/Rømø.

241. Mette Jensdatter * ---___-1741.

242. Jørgen Nielsen Bleeg * ---___-1743, kaptajn, gårdejer, & (1) før 1769, Maren Hansdatter, * um 1745, Juvre, + efter 1776, Juvre, & (2) Mette Andersdatter, * ---___-1751. Jørgen død: ca. 1808.

243. Maren Hansdatter * um 1745, Juvre, + efter 1776, Juvre.

248. Hans Jensen Praest kaptajn.

250. Jesper Hansen Tagholm & ? Mikkelsdatter.

251. ? Mikkelsdatter.

252. Morten Madsen.

 

Tip-5-Oldeforældre

256. Peter Carstensen-Färber * ---___-1672, Løgum, kådner und farver, & i Løgum, Sylla Jacobs, * ---___-1673, Løgum, + 20-feb-1740, Løgum. Peter død: 18-mar-1747, Løgum.

257. Sylla Jacobs * ---___-1673, Løgum, + 20-feb-1740, Løgum.

258. Carsten Christiansen kådner, & i Løgum, Sitzel Carstens, + 14-aug-1712, Løgum.

259. Sitzel Carstens + 14-aug-1712, Løgum.

260. Christopher Funcke & 2-jan-1715, i Løgum, Anna Cathrina Carstensdatter, * 10-nov -1697, Løgum, + 19-nov -1762, Løgum.

261. Anna Cathrina Carstensdatter * 10-nov -1697, Løgum, + 19-nov -1762, Løgum.

262. Jens Edlefsen.

264. Niß Tordtsen & i Løgum, Sitzel Hanses. Niß død: 24-maj-1717, Løgum.

265. Sitzel Hanses.

266. Hans Hanssen & i Grelsbüll, Lutzi Nisses, * ---___-1659, Grelsbüll, + 7-nov -1753, Grelsbüll. Hans død: Grelsbüll.

267. Lutzi Nisses * ---___-1659, Grelsbüll, + 7-nov -1753, Grelsbüll.

268. Edlef Sievertsen & i Løgum, Dorthe. Edlef død: Løgum.

269. Dorthe.

270. Peter Carstensen Hartzberg & i Løgum, Chreest Ketels. Peter død: Vimmersbøl.

271. Chreest Ketels.

272. Christian Christiansen kådner, & i Vimmersbøl, Ingeburg Beckes. Christian død: Løgum.

273. Ingeburg Beckes.

280. Boy Jensen * ---___-1694, Ellhöft, & 8-aug-1716, Cathrine Feddersen.

281. Cathrine Feddersen.

282. Andres Petersen & i Sønderløgum, Ingeburg Petersen. Andres død: Ellhöft.

283. Ingeburg Petersen.

286. Peter Petersen.

292. Christian Behrendsen * ---___-1677, Kollund, & 18-nov -1700, i Bov, Anna Michels, * ---sep-1678, Schmedeby. Christian død: 22-nov -1758, Kiskelund.

293. Anna Michels * ---sep-1678, Schmedeby.

294. Lorentz Johannsen døbt: 13-Jul-1673, Kollund, tømmermand, & Margarethe Brek. Lorentz død: 26-feb-1744, Kiskelund.

295. Margarethe Brek.

296. Peter Hansen & Maria Jensen.

297. Maria Jensen.

298. Christian Petersen + Varnæs.

300. Nis Claußen & 23-jan-1695, i Bov, Silli Jensen, * ---maj-1669, Bov. Nis død: før apr-1741.

301. Silli Jensen * ---maj-1669, Bov.

302. Jacob Nissen * Harrislee, døbt: Gottrupel, Bohlsmann, & 15-feb-1702, i Handewitt, Marrhien Michels, * Ellund.

303. Marrhien Michels * Ellund.

310. Mads Petersen & Metta Hansen. Mads død: Ejstrup.

311. Metta Hansen.

320. Christen Jessen.

324. Broder Ratenburg * 8-apr-1696, Tinglev, sognefoged/bolsmand, & (1) 2-maj-1724, i Bedsted, Benedicta Staack, * ---___-1698, Bedsted, + 25-mar-1726, Bedsted, & (2) 17-okt-1726, Abigael Jensdatter, * ---___-1699, Tinglev, + 4-feb-1784, Bedsted. Broder død: 7-apr-1760, Bedsted. sognefoged og bolsmand i Bedsted

325. Abigael Jensdatter * ---___-1699, Tinglev, + 4-feb-1784, Bedsted.

326. Jes Jessen Bohlsmann, & Maren Jacobsdatter. Jes død: Terkelsbøl.

327. Maren Jacobsdatter.

384. Christen Christensen List.

390. Peder Truelsen & Kirsten *.

391. Kirsten *.

410. Claus Christensen kommandør, & Mette Jørgensdatter, * Dunby, + Dunby.

411. Mette Jørgensdatter * Dunby, + Dunby.

412. Peder Jørgensen Lassen + Østerby.

414. Christen Jensen + Vraaby.

416. Mamme Christensen & 2-jan-1698, i Højer, Johanna Petersdatter.

417. Johanna Petersdatter.

448. Carl Todsen * ---___-1677, Ringswarf, & ---___-1710, Agatha Sönckens, * Bever, + Harsberg. Carl død: Harsberg. 1704 wird er bei seinem Bruder på Foggebüll nævnt, 1709 på Großhallig (Neukirchen), 1710 på Nordmark, einer Hallig im Gotteskoog und später als ejer des Hofes Harsberg im Kirchspiel Humptrup.

449. Agatha Sönckens * Bever, + Harsberg.

460. Anders Jensen * ca. 1698, Juvre, gårdejer, & Kiesten Pedersdatter, * ca.1697, Juvre, + 15-apr-1766, Juvre. Anders død: 23-okt-1756, Juvre.

461. Kiesten Pedersdatter * ca.1697, Juvre, + 15-apr-1766, Juvre.

462. Søren Nielsen Pedersen * Juvre, + Juvre.

464. Jørgen Jørgensen & Maren Christensdatter. Jørgen død: Juvre.

465. Maren Christensdatter.

472. Jørgen Thomsen * um 1700, Nørtagholm, & Maria Nielsdatter, * ---___-1707. Jørgen død: før 1777, Østerhede/Rømø.

473. Maria Nielsdatter * ---___-1707.

476. Svend Andersen Kimer & * Pedersdatter. Svend død: før 1783.

477. * Pedersdatter.

478. Peder Jørgensen sen. * um 1695, Østerby/Rømø, kaptajn, gårdejer, + um 1760, Østerby/Rømø.

480. Lambert Jørgensen * um 1700, Schiffszimmermann, & Anne Mikkelsdatter, * um 1700, Juvre/Rømø, + ---___-1773, Juvre/Rømø. Lambert død: efter 1761, Juvre/Rømø.

481. Anne Mikkelsdatter * um 1700, Juvre/Rømø, + ---___-1773, Juvre/Rømø.

484. Niels Jensen Bleeg * um 1700, Juvre, styrmand. 17.05.1724 styrmandsexamen i København.

486. Hans Christensen * ca. 1708, smed, gårdejer, & Mette Jensdatter, * um 1710, Juvre, + efter 1770, Juvre. Hans død: 31.07.1769, Juvre.

487. Mette Jensdatter * omk. 1710, Juvre, + efter 1770, Juvre.

496. Jens Pedersen Praest.

502. Mikkel Christensen Tagholm & An Pedersdatter.

503. An Pedersdatter.

 

Tip-6-Oldeforældre

520. Hinrich Funcke * ca. 1645, herredsfoged 1673-1715, & ca. 1675, i Treja, Anna Dorothea Stridtbeck, + ---___-1708, Hajstrup, begravet: 11-sep-1708, Bylderup. Hinrich død: ---___-1715, Hajstrup, begravet: 19-sep-1715, Bylderup. 1655 tjener hos kammerråd H. Cramer, herredsfoged i Treya 1673-81, i slogsherred 1681-84, sat fra posten ved reunionen i 1684, 1689 igen indsat smo herredsfoged i slogsherred i gottorpsk tjeneste indtil 1715. Af ham og hans kone findes der i Bylderup kirke en epitaph med følgende inskription: " Zu Gottes Ehren und dieser Kirchen zum Zierath ist dieses af dem Hoch Fürstl. Hardes Voigt Hinrich Funcken efterdembt derselbe i Treya Schwabstedt Ambts ins 9. und hier in slogsherred ins 20. Jahr in Hoch Fürstl. Diensten gestanden und af deßselben Herz-Eheliebsten Anna Dorothea Funcken gegeben undt hierher gesetzet worden im Jahr Christi 1701 den 26. Marty"

521. Anna Dorothea Stridtbeck + ---___-1708, Hajstrup, begravet: 11-sep-1708, Bylderup.

522. Carsten Carstensen * Løgum.

586. Peter Michelsen & 21-nov -1677, i Bov, Botil Paridoms.

587. Botil Paridoms.

588. Johan Asmussen (Huesmann) & (ukendt).

589. (ukendt).

602. Jens Schneider & 28-okt-1668, i Bov, Christin Harms.

603. Christin Harms.

604. Niß Jacobsen & Metta.

605. Metta.

606. Michel Michelsen & Cistina.

607. Cistina.

648. Nicolaus Ratenburg * 2-feb-1656, Tinglev, præst 1680-1707, & 21-jun-1687, i Tinglev, Christina Caspergaard, * 11-feb-1668, Roost, + 12-aug-1719, Tinglev. Nicolaus død: 1-apr-1707, Tinglev. Student Kiel 1674, præst i Tinglev 1680-1707.

649. Christina Caspergaard * 11-feb-1668, Roost, & (1) 21-jun-1687, i Tinglev, Nicolaus Ratenburg, * 2-feb-1656, Tinglev, præst 1680-1707, + 1-apr-1707, Tinglev, & (2) 20-jun-1708, i Tinglev, Eschel Andreas Lohmann, * 10-dec-1675, Uck, præst 1708-1743, + 20-Jul-1743, Tinglev. Christina død: 12-aug-1719, Tinglev. Hun giftedes efter hendes første ægtemands død med efterfølgeren i embedet, Eschel Andreas Lohmann.

650. Jens Jepsen * Tinglev, farver, & Karen Pedersdatter.

651. Karen Pedersdatter.

768. Christen Andersen List.

822. Jørgen Nielsen Duhn kommandør, & Karen Pedersdatter. Jørgen død: Duhnby.

823. Karen Pedersdatter.

834. Peter Ehmsen * ---___-1627, Højer, løjtnant og slogsherred, + 13-Jul-1687, Højer. løjtnant og slogsherred i Højer.

896. Nickels Todsen * Ringswarf, gårdejer, & 1-apr-1663, Ingeborg Andresen. Nickels død: Ringswarf. Han overtog ike umiddelbart efter faderens død dården Ringswarf, men boede i Benninghusum (Horsbüll)1640-55 . Måske var han oprindelig ikke udset til at overtage gården. Først i 1656 finder vi ham som ejer af Ringswarf. I dette år lader han en uægte søn døbe på faderens navn.

897. Ingeborg Andresen.

898. Sönke Sönnichsen * Bever, gårdejer, & Gönke Jensen.

899. Gönke Jensen.

920. Jens Andersen * omk. 1675, Juvre, gårdejer, + omk. 1740, Juvre.

922. Peder Jespersen Listmand * ca.1664, Juvre/Rømø, styrmand, & Else Pederskone, * ca. 1666, + 20-Jul-1745, Juvre. Peder død: 21-Jul-1725, Juvre/Rømø.

923. Else Pederskone * ca. 1666, + 20-Jul-1745, Juvre.

924. Niels Pedersen + Juvre.

930. Christen Andersen.

944. Thomas Nielsen Styrck * um 1680, Nørtagholm, & Maren .... Thomas død: omk. 1723, Nørtagholm.

945. Maren ....

952. Anders Thomsen Kimer & Esther *, * Højer. Anders død: Havneby. Ejede fra 1723 - ? et hus i Havneby

953. Esther * * Højer.

956. Jørgen Pedersen * omk. 1660, Østerby/Rømø, gårdejer, + omk. 1720, Østerby/Rømø.

962. Mikkel Hansen * omk. 1670, Juvre/Rømø, gårdejer, + før 1723, Juvre/Rømø.

968. Jens Nielsen Bleeg * omk. 1680, gårdejer, + efter 1730, Juvre/Rømø.

974. Jens Andersen (se samme person i generation 10) * omk. 1675, Juvre, gårdejer, + omk. 1740, Juvre.

1004. Christen Jespersen Tagholm + før 1683, Tagholm.

 

Tip-7-Oldeforældre

1040. Michael Funcke * ca. 1620, Einspänniger. Einspänniger = Offizier (kurer med en enspænder).

1042. Johann Stridtbeck herredsfoged 1638-47, & (1) Dorothea Lange, * Flensborg, & (2) Anna af Andersen. herredsfoged af Nøregoes-Herred.

1043. Anna af Andersen.

1296. Johannes Ratenburg * ---___-1628, Braderup, præst 1651-1680, & 23-feb-1653, i Tinglev, Margaretha Nissen, * ---___-1633, Tinglev, + 13-aug-1717, Tinglev. Johannes død: 24-dec-1679, Tinglev. Student i København 1647, præst i Tinglev 1651-1680, overtog embedet efter svigerfaderen.

1297. Margaretha Nissen * ---___-1633, Tinglev, + 13-aug-1717, Tinglev.

1298. Claus Clausen Caspergaard * ---___-1639, Vonsbæk, herredsfoged 1660-1675, & 14-jun-1664, i Vonsbæk, Apollonia Lauritzdatter, * omk. 1640, Løgumkloster, + 16-apr-1720, Roost. Claus død: 9-dec-1675, Roost. herredsfoged i Nørre-Rangstrup-Herred, gårdejer i Roost. justitsråd

1299. Apollonia Lauritzdatter * omk. 1640, Løgumkloster, & (1) 14-jun-1664, i Vonsbæk, Claus Clausen Caspergaard, * ---___-1639, Vonsbæk, herredsfoged 1660-1675, + 9-dec-1675, Roost, & (2) 20-aug-1677, Trauls Bertelsen, herredsfoged 1676-1702, + ---___-1714, Arrild, begravet: 20-dec-1714, Arrild. Apollonia død: 16-apr-1720, Roost.

1668. Ehm Bohsen slogsherred, + Højer. slogsherred

1792. Tode Siewertsen * Ringswarf, gårdejer, & Catharina. Tode død: ca. 1639, Ringswarf.

1793. Catharina.

1798. Jens Jappsen * Hülltoft, gårdejer.

1840. Anders Jensen * omk. 1630, Juvre, gårdejer, & ca. 1670, Mette Gundesdatter, * ---sep-1628, + 3-mar-1714, Juvre. Anders død: omk. 1700, Juvre.

1841. Mette Gundesdatter * ---sep-1628, & (1) ca. 1656, Christen Bundesen, * ca. 1631, gårdejer, + 24-aug-1669, & (2) ca. 1670, Anders Jensen, * omk. 1630, Juvre, gårdejer, + omk. 1700, Juvre. Mette død: 3-mar-1714, Juvre.

1844. Jens Listmand + Juvre. Han er den første kendte ejer af "Valgården" og dermed stamfar for den efterfølgende List-slægt

1888. Niels Knudsen Styrck * omk. 1650, & Dorthe Jenses. I "Sprogforeningens Almanak" 1910 findes der en skildring af Thade Pedersen: "Hårde Halse", hvor der er tale om N.K.Styrck's deltagelse i nogle røverier Rømø omk. 1678.

1889. Dorthe Jenses.

1912. Peder Jørgensen * omk. 1630, gårdejer.

1924. Hans ... gårdejer, & Anne ..., + efter 1683. Hans død: før 1683.

1925. Anne ... + efter 1683.

1936. Niels Jensen Bleeg * omk. 1660, gårdejer, + omk. 1735, Kromose/Rømø.

2008. Jesper Pedersen * omk. 1590, Tagholm/Rømø.

 

Tip-8-Oldeforældre

2080. Hinrich Funcke * ca. 1590, kantor. skolebesøg i Hamburg, Student i Rostock 1612, Hamburg 1614, Wittenberg 1615, Magister phil. 1619, Kantor i Flensborg 1621-23.

2086. Andreas af Andersen, kgl. digedommer, & ---___-1609, Dorothea Nissen, + ---jun-1635. Andreas død: ---___-1624, Bosbøl. Han var kgl. digedommer i Gotteskoog i 1621.

2087. Dorothea Nissen & (1) ---___-1609, Andreas af Andersen, kgl. digedommer, + ---___-1624, Bosbüll, & (2) Johann Adolf Laelius. Dorothea død: ---jun-1635.

2592. Nicolaus Ratenburg * ---___-1585, Tønder, præst 1617-1667, & Anna Lorentzen. Nicolaus død: 13-maj-1667, Braderup. Student i Rostock 1609, senere diakon i Leck, 1617-67 præst i Braderup, sank efter 50 tjensesteår under en gudstjeneste pludseligs sammen foran alteret og døde 82 år gammel.. Stamfader for Ratenburg-slægten. Navnet Ratenburg skal angivelig være kommet nordpå fra Rotenburg i Bayern omk. 1600. En efterkommer, Broder Rühmann, har dog en mere sansynlig teori: På herregården Schierensee (bygget af Caspar af Saldern) har der oprindelig ligget en borg med navnet Rottenborch. Navnet Ratenburg bliver i det vestslesvigske hypigt stavet Rottenborg. Iøvrigt gik Peter (Petrus) Ratenburg i skole i Bordesholm syd for godset Schierensee.

2593. Anna Lorentzen. Formodningen om, at Nicolaus Ratenburgs hustru var en født Lorentzen støtter Valborg Sørensen på en række omstændigheder bl.a. lader sønnen en søn døbe på navnet Lorentz, fadere er Niels Lorentzen og Marika Lorentzes.

2594. Broder Nissen * omk. 1590, Klægsbøl, præst 1619-1650, & Ingeborg Brun, * Tinglev, + Tinglev. Broder død: ---___-1650, Tinglev. præst i Tinglev 1619-1650, overtog embedet efter svigerfaderen.

2595. Ingeborg Brun * Tinglev, + Tinglev.

2596. Claus Jensen Caspergaard * ---___-1596, Vonsbæk, præst 1633-1659, & 21-Jul-1622, i Wonsbaek, Sophia, * omk. 1600. Claus død: 25-feb-1659, Vonsbæk. adjunkt i Vonsbæk 1621, præst 1633-1659 samme sted.

2597. Sophia Jacobsdatter * 1600.

2598. Lorentz Riggelsen * omk. 1600, kniplingshandler, & Kiesten Lausses, + Løgumkloster. Lorentz død: Løgumkloster.

2599. Kiesten Lausses + Løgumkloster.

3584. Siewert Todsen gårdejer, + ca. 1612, Ringswarf. Han købte i 1582 byg og malt fra Tønder amt og bliver nævnt på Ringswarf:

3872. Jens Nielsen Bleeg * omk. 1635, præst 1667, + 1677, Kirkeby. Student i Rostock 1659, i København 1662, Kaplan på Rømø 1667.

 

Tip-9-Oldeforældre

4172. Broder af Andersen & Dorothea Froddesen. Broder død: efter 1621, Klægsbøl. Han er nævnt i ridderskabets fortegnelse i anledning af hyldesten den 20.05.1590 og ligeledes i fortegnelsen i anledning af hyldesten for hertug Phillip af Gottorp 1588. 1570 bliver han anklaget for, sammen med hans broder Hans at have dræbt Wedeke Paysen.

4173. Dorothea Froddesen.

4174. Nis Hansen * 1-nov -1558, Hajstrupgård, herredsfoged 1591-1616, & 6-okt-1588, Hajstrupgård, Anna Clementsen, * 5-maj-1570, Fahrenstedt, + 15-dec-1620, Hajstrupgård. Nis død: 8-feb-1616, Hajstrupgård. Arvede Hajstrupgård, herredsfoged for slogsherred 1591-1616.

4175. Anna Clementsen * 5-maj-1570, Fahrenstedt, + 15-dec-1620, Hajstrupgård.

5188. Simon Nissen * ---___-1566, diakon, + ---___-1606, Klægsbøl. 1586 degn i Klægsbøl, 1592-1606 samtidig diakon.

5190. Johannes Jacobsen Brun * omk. 1570, Tinglev, præst 1605-1619, & Christina Johannesdatter, * Bjolderup, + ---___-1607, Tinglev. Johannes død: ---___-1619, Tinglev. Han var adjunkt i Tinglev omk. 1600 og overtog embedet efter sin far.

5191. Christina Johannesdatter * Bjolderup, + ---___-1607, Tinglev.

5192. Jens Clausen Caspergaard * omk. 1560, Vonsbæk, præst 1580-1633, + ---___-1633, Vonsbæk. præst i Vonsbæk 1580-1633.

5193. * Eggersdatter Heitmann

5194. Jacob Nielsen & Aneken Jürgensdatter Spiker.

5195. Aneken Jürgensdatter Spiker.

5196. Lorens Richelsen & Appolonia Lorens død: 1631, Løgumkloster

5197. Appolonia

 

Tip-10-Oldeforældre

8344. Andreas Mommesen & Kirstine.

8345. Kirstine.

8346. Andreas Froddesen * omk. 1490, Emmelsbøl, gårdejer, & Agathe Holste. Andreas død: ---___-1584, Emmelsbøl. Overtog gården Toftum efter faderen..

8347. Agathe Holste.

8348. Hans Nissen * omk. 1535, Hajstrupgård, herredsfoged 1560-1574, & ---___-1555, Hajstrupgård, Marina Petersen, * Tønder, + 18-feb-1594, Hajstrupgård. Hans død: 31-mar-1574, Hajstrupgård. Arvede Hajstrupgård (Festebrev dateret den 28.08.1566 og giver am gården i feste "sådan som faderen har fået den af kong
Frederik I." dermed var også privilegierne stadfæstet) siden 1560 herredsfoged for slogsherred. Han blev syg på en vinterrejse til Hamborg og døde derefter på Hajstrupgård.

8349. Marina Petersen * Tønder, + 18-feb-1594, Hajstrupgård.

8350. Erich Clementsen * ca. 1530, Fahrenstedt, herredsfoged 1558-1597, & Dorothea Cordes, * Flensborg, + 7-jun-1608, Fahrenstedt. Erich død: 22-okt-1597, Fahrenstedt. herredsfoged for Struks-Herred i Fahrenstedt i Angel fra 1558-1597. Familien stiller herredsfogederne siden 1477.

8351. Dorothea Cordes * Flensborg, + 7-jun-1608, Fahrenstedt.

10380. Jacob Nielsen (Nicolai). * ---___-1520, Tørning, præst 1552-1605, + ---___-1605, Tinglev. præst i Tinglev fra 1552-1605.

10382. Johannes Johannsen * omk. 1530, Bjolderup, præst 1563-1607, & Christina Petersdatter, * Barsmark, + Bjolderup. Johannes død: ---___-1607, Bjolderup. Kaplan i Bjolderup 1563, indtil 1607 præst samme sted.

10383. Christina Petersdatter * Barsmark, + Bjolderup. Hun var en datter af herredsfogeden i Rise, Peter Marquardsen.

10384. Claus Jensen Caspergaard * omk. 1530, Vonsbæk, præst 1556-1580, & Anna, * ---___-1530, + 3-sep-1610, Vonsbæk. Claus død: ---___-1580, Vonsbæk. adjunkt i Vonsbæk 1544, præst 1556-1580, Overtager embedet efter faderen.

10385. Anna * ---___-1530, + 3-sep-1610, Vonsbæk.

10386. Eggert Heitmann

10390. Jürgen Spiker amtsskriver, & 15-Okt-1592, Ingeburg Rickerts, * ca. 1560, Flensborg, † 30-Sep-1626, Flensborg. Jürgen død: Haderslev. Amtsschreiber in Haderslev.

10391. Ingeburg Rickerts * ca. 1560, Flensborg, † 30-Sep-1626, Flensborg.

 

Tip-11-Oldeforældre

16688. Momme af Andersen.

16692. Frodde Brodersen * Emmelsbøl, + Emmelsbøl. Han overtog gården Toftum efter faderen.

16696. Nis Hinrichsen * omk. 1478, Hajstrupgård, herredsfoged 1519-54, & omk. 1516, Anna, * Vellerup, + efter 1557, Hajstrupgård. Nis død: 3-dec-1554, Hajstrupgård. Nis Hinrichsen er en af de få historiske personligheder i Sønderjylland, som er blevet en sagnfigur. Om ham handler sagnet om "den røde frakke i Bylderup Kirke" (se Jessen/List-Petersen: Sagen und Geschichten aus Nordschleswig - Husum 1991). Sagnet fører tilbage i tiden da der kåmpedes om kong Christian II. af Danmark. Mod denne havde byen Lübeck, hertugdømmerne og Sverige sluttet sig sammen. Også den danske adel havde fravalgt Christian og valgt hertug Frederik til konge. Mange borgere og bønder holdt dog med Christian, fordi de frygtede en priviligering af adelen igennem Frederik. Efter voldelige overgreb ved Frederis krigere mod Aabenraa's borgere sluttede de utilfredse sig sammen. Bønder fra alle herreder i Nordschlesvig kom i 1524 sammen på det gamle Landsting "Urnehoved" og ville med magt zvinge Christians tilbagevenden på tronen. Da tog Nis Hinrichsen, herredsfoged for slogsherred, som var megte velanset i befolkningen, ordet og formanede de ophidsede bønder, ikke at stride imod hertugen med den lille magt, de havde. Kun en del af bønderne var dog indforstået. De andre trak deres våben og forsøgte at dræbe Hinrichsen. Fem pile blev hængnde i hans røde frakke og han undslap den ophidsede mængde kun med voldsome sår. Kong Fiedrik I. belønnede hans trofasthed på det rigeste. Han havde allerede givet ham godset Hajstrup "i Feste", gav ham frihed fra alle afgifter, undtagen den almene landebede, og gav ham og hans efterkommere godset Wraagaad (1527) i sognet Burkal, en "bondegård" i Bylderup, en del marker i Nolde (1530) og forpagte (før 1533) hele tolden i slogsherred til ham for ialt 8 mark lübsk per år og meget mere.

16697. Anna * Wellerup, + efter 1557, Hajstrupgård.

16698. Peter Redlefsen * Tønder, rådsmand, & Marin Peters, + ---___-1573, Tønder. Peter død: ca. 1562, Tønder. Første gang nævnt 1533, da der ved hyldesten for Christian III. var indkvarteret en del af følget hos ham, 1541 bliver kirkeregningsfrer, 1550 er han nævnt som rådsmand. Han boede i Østergade.

16699. Marin Peters + ---___-1573, Tønder.

16700. Dettleff Clementsen * Fahrenstedt, herredsfoged 1542-1557, & Margrethe, * Schleswig. Dettleff død: ---___-1557, Fahrenstedt. herredsfoged fro Struks-Herred i Fahrenstedt/Angel 1542-1557.

16701. Margrethe * Sleswig.

16702. Cord Kallesen rådsmand, & Anna Freese. Cord død: før 1575, Flensborg. Ejede et hus i Angelburger Straße i Flensborg.

16703. Anna Freese. Under en vidnesag forklarer datteren Cathrine den 26. Juli 1624, at hendes bedstemor har været en søster til Cathrine Martens på Uphusum, d.v.s. hun har været en datter af Frodde Brodersen på Toftum. Anders Schmidt går derfor ud fra, at Cort Kallesens hustru har været en datter af Claus Freese og Cathrine Froddesen, som pga. børnebørnenes navne sandsynlig har hedet Anna.

20760. Niels Marquardsen * ---___-1500, præst, + ---___-1556, Lintrup. præst i Lintrup

20764. Johannes Ivari * omk. 1490, præst ab 1520, + Bjolderup. Student formodentlig i Rostock 1516, 52 Jahre præst i Bjolderup.

20766. Peter Marquardsen * ---___-1512, herredsfoged 1555-1559, + ---___-1585, Barsmark. herredsfoged i Rise 1559.

20768. Jens Sørensen * omk. 1485, præst 1514-1556, + ---___-1556, Vonsbæk. Fra 1514 katolsk præst, fra 1525-1556 lutherisk præst i Vonsbæk, alternativ navn = Johannes Severini, han var den første præst, der efter reformationen i Nordschlesvig fik et kaldsbrev af hertug Christian, den senere Kong Christian III. af Danmark. Hans kald (Kaldsbrev) blev udstedt den 20. august 1525.

20782. Carsten Rickertsen * ---___-1531, Flensborg, rådsmand, & Catharina Beyer, * ---___-1531, † 4-dec-1599, Flensborg. Carsten død: 4-dec-1599, Flensborg. købmand og rådsmand i Flensborg. Han må har haft et hidsigt temerament. I 1575 havde han et voldeligt slagsmål med Gert von Oesede, 1594 fik han en straf p.g.a. et overfald som han havde begået i Nyborg den 22. oktober 1593. Han førte en langvarig retssag med Tuike Festersen og senere med dennes enke, som først blev aflsuttet af de to enker.

20783. Catharina Beyer * ---___-1531, † 4-dec-1599, Flensborg.

 

Tip-12-Oldefrældre

33376. Anders Sönnicksen herredsfoged 1450-73. Fik den 9.10.1450 tildelt adelsfriheden af hertug Adolf. Den 29.03.1452 fik han af Christian I. våben og skjold, han var herredsfoged for Kærherred 1450-73.

33384. Broder Froddesen * omk. 1450, Emmelsbøl, godsejer, herredsfoged, + Emmelsbøl. Ejede godset Toftum i Emmelsbøl, han skal have været herredsfoged for Horsbølherred , blev daf Christian I en 9. april 1480 adlet for hans trofasthed under stridighederne mellem kongen og hans Broder Gerhard. Han er stamfaderen til familien. Muligvis kan familien føres længere tilbage til en "Broder af Tofting", som den der am 28. juli 1337 via biskopen i Slesvig søgte om pavens tilladelse til at gifte sig med den nært beslægtede Inge Hunwards.

33392. Hinrich Petersen * ca. 1440, Hajstrup, & Ellen, * Vollerup. Han overtog efter faderen Hajstrupgård.

33393. Ellen * Vollerup.

33400. Clement Erichsen * ca. 1455, herredsfoged 1477-1542, & Marine. Clement død: ---___-1542, Fahrenstedt. Første herredsfoged af denne familie i Struks-Herred i Fahrenstedt/Angel 1477-1542. Da Fredrik I. af Danmark førte krig mod den afsatte Christian II., rustete Clement Erichsen nogle ryttere og mandskabud til fordel for Frederik. Som belønning fik han af Frederik friheden over 3 bondegårde til en samlet værdi af 16 mark guld og 2 stykker land..

33401. Marine.

33406. Claus Freese * ca. 1476, Flensborg, rådsmand, & Cathrine Froddes (die Ältere)., + efter 1534. Claus død: ---___-1566, Flensborg. Som rådsmand nævnt første gang i 1529. 1527-60 kaptajn for borgervæbningen. Som sådan deltog han i "grevefejden" på Christian III.side. I slaget ved Assens blev han taget til fange og sad et år i fængsel i Nyborg. Som anerkendelse for hans indsats for byens interesser blev han i 1554 tildelt den såkaldte "friesische Lücke".

33407. Cathrine Froddes (den ældre). + efter 1534.

41564. Carsten Rickertsen * ---___-1476, Flensborg, borgmester, & Maria Freese, * ca. 1495, Flensborg, † 15-sep-1570, Flensborg. Carsten død: ---___-1546, Flensborg. borgmester i Flensborg. Han arvede huset, idag Große Str. 48, efter sin far.

41565. Maria Freese * ca. 1495, Flensborg, † 15-Sep-1570, Flensborg.

41566. Georg Beyer * ca. 1490, borgmester, & Catharina Albrechts, * ca. 1500. Borgmester af byenGera

41567. Catharina Albrechts * ca. 1500.

 

Tip-13-Oldeforældre

66784. Peter Tordsen * ---___-1390, Lendemark, gårdejer, + ---___-1470, Hajstrup. Han er den første registrerbare ane af Hajstrup-slægten, blev vest for Hajstrupdræbt af en karl med en økse, fik i 1453 af hertug Adolf friheden over godsene Bylderup og Hajstrup, som formodentlif førhen havde hørt under Karlswraa.

66812. Ingen Fedders Freese * ca. 1450, gårdejer. Ejer af gårde i Emmelsbøl og Bargum.

66814. Frodde Brodersen (se samme person i generation 15) * Emmelsbøl, + Emmelsbøl

83128. Riquart Haycksen * ca. 1460, Flensborg, købmand og rådsmand, & Ingeborg *. Riquart død: Flensborg. Han bliver nævnt 1491 i købmandslauget og ligeledes 1514, han boede i 1508 i Pay Jebsen's hus i Große Str., idag Nr.48.

83129. Ingeborg *. 83130. Ingen Vedders Freese (se samme person i generation 17) * ca. 1450, Hofbesitzer, † ca.1546.

83132. Christian Beyer * Klein Langheim, professor, & Magdalena Corticus. Christian død: 21-Okt-1535, Weimar. Klein Langheim ligger ca. 70 km nord for Nürnberg. Han læste i Wittenberg, hvor han senere blev Professor i Jura. 1528-35var han hemmelig råd og Kursaksisk Kansler i Wittenberg og i denne funktion læste den 25 juni 1530 på rigsdagen i Augsburg under tilstedeværelse an kaiser Karl V. den tyske oversættelse af Cofessio Augustana "så højt og tydelig op, han man ikke bare i salen, men også ude på slotsgården kunne høre hvert enkelt ord tydelig". Han døde i Weimar og blev begravet under predikestolen i bykirken i Weimar. Epitafet, som blev sat over ham eksisterer desværre ikke mere. Inskriptionen er dog kendt..

83133. Magdalena Corticus. Datter af Amrosius Gorricus, borgmester af Wittenberg, som i 1502 ovwerværede indvielsen af universitetet.

.

Tip-14-Oldeforældre

133568. Tord Iversen.

133624. Wendt Freese * ca. 1390, Arlevad, : godsejer, † efter 1466. Godsejer på Arlevad. 1439 undertegner han med "mynes Vaders Hinrik Vresen" segl, 2. dokumenteret ejer af godset Arlevad, 1439 overskriver han Paye Jeppson, borger i Flensborg, 2 gårde i Jübek som pant for et lån på 100 Mark, 1449 sælger han en gård i Rantum, som drives af Jeppe Feddersen til biskoppen, han sælger den 18.04.1463 møllebækken i Lütjenholm (som allerede var i hans forældres eje) til biskoppen, sælger den 23.04.1463 2 gods i Oster-Ohrstedt (som drives af Laß Popsen og Broder Freese) til biskoppen.

166256. Hayng Paysen * ---___-1417, Flensborg, borgmester, & Catharine *, * ---___-1430. Hayng død: ---___-1483, Flensborg. Han boede på søndertovet og havde jordejendom undenfor byen. I 1441 bliver han nævnt i købmandslauget, hzan var rådsmand og i denn funktion 1462-73 borgmester. I konflikten mellem kong Christian I. og hertug Gert valgte han Gerts side. Efter krigen blev han fængslet på Dubur. Han blev senere løslat p.g.a. en bøn af dronning Dorothea og biskopene i Slesvig og Lübeck, havde dog i en lang tid forbud mod at være i Flensborg.

166257. Catharine * * ---___-1430.

166266. Ambrosius Corticus borgmester, † efter 1502. borgmester i Wittenberg

 

Tip-15-Oldeforældre

267136. Iver Fallesen * ca. 1360 : gårdejer, + ca. 1417, Medstedtgaard.

267248. Hinrick Freese : rådsmand, & Elsabe Juel. Hinrick død: efter 1440. Rådsmand i Flensborg 1399-1400 og medlem af bærerlauget, hans segl har et menneskehoved på skjoldet , 1. dokummenteret ejer af godset Arlevad, foged af Søndergøsherred, køber ca. 1410 herregården Lütjenholm af familien Paysen. Han og konen Elsabe, f.. Juel overlader den 23.okt.1400 alt arv og gods, som de har arvet efter Eler Juel til Iwer Petersen, kaldt Juel, (der er tale om Ejendom i Ellund, Eddebo og Truwelsbøl).

267249. Elsabe Juel

332512. Pay Jebsen * ca. 1385, købmand, rådsmand, & Vrowe Magnusdatter, * ca. 1395, † efter 1463. Pay død: ---___-1440, Flensborg. Han skal have været medlem af landets adel.. Hans familie fører i våbenet en armeret arm, som holder et sværd i hånden.

332513. Vrowe Magnusdatter * ca. 1395, † efter 1463.

 

Tip-16-Oldeforældre

534272. Falle * : gårdejer. Formodentlig medejer af Karlsvraa

534498. Peder Juel * ca. 1330 : borgmester & Mette Segebodsdatter Krummendiek, * ca. 1340, † ca. 1399. Peder død: ---___-1400. Borgmester i Sct. Marie, Flensborg omkring 1379.

534499. Mette Segebodsdatter Krummendiek * ca. 1340, † ca. 1399.

665024. Jeppe "auf der Bohle" * ca. 1360, Lütjenholm, gårdejer. Ejer af et gods i Lütjenholm i Nørregoes-herred.

665026. Magnus Haysen * ca. 1370, Flensborg, borgmester, † Flensborg. herredesfoged i Nørregoes-herred 1428, borgmester i St. Marien, Flensborg 1431-38.

 

Tip-17-Oldeforældre

1068544. * Staverskov.

1068996. Iver Nielsen * ca. 1300, : gårdejer, & ? Thomastochter Juel. ejer af Hjerndrupgaard.

1068997. ? Thomastochter Juel.

1068998. Segebode Krummendiek * ca. 1310, : godsejer, ridder, & Cecilie Pedersdatter Skram, * ca. 1225/20. Ejer af Mehlbeck i Holsten, Løgismose på Fyn og Rundhof i Angel.

1068999. Cecilie Pedersdatter Skram * ca. 1225/20.

 

Tip-18-Oldeforældre

2137088. Jens Staverskov * ca. 1270, : ridder. Ridder med et gods på Vejle-egnen.

2137992. Niels Vognsen * ca. 1260, & * Iversdatter Saltensee, * ca. 1260.

2137993. * Iversdatter Saltensee * ca. 1260.

2137996. Grote Johann Krummendiek * ca. 1280, : godsejer. ejer af Brockdorff og Beidenfleth, har var formodentlig den Henneke Krummendiek, som i 1323 beseglede den holstenke adels sammenslutning.

2137998. Peter Skram * ca. 1285, : godsejer. ejer af Rundhof omk. 1315.

 

Tip-19-Oldeforældre

4275986. Iver Tagesen * ---___-1220, : marskal, & Cecilia Lagesdatter, * ca. 1230. Iver død: ---___-1262, Nyborg. 1252 Marschall og rost af Kong Abel, førte 1261 zusammen med Marschall Peder Finsen den danske hær i slaget å Lohede, befriede kort efter Nicolaus af Slesvig fra kongelig fangenskab, blev dog kort efter sammen med Peder Finsen taget til fange af dronningen og dømt til tab af ære, liv og eje. De blev hængt i Nyborg i 1262.

4275987. Cecilia Lagesdatter * ca. 1230.

4275992. Grote Iven Krummendiek * ca. 1250, : ridder. Han tjente som lejesoldat hos byen Lybek.. Biskoppen af Lybek klagede over ham hos paven, p.g.a. overgreb på en domherre.

4275996. Jacob Skram * ca. 1260, : godsejer, & (1) * Iversdatter Saltensee, * ca. 1260, & (2) Helene Bondesdatter, * ca. 1265, Roost. Jacob død: ---___-1303, Rundhof. ejer af Rundhof i Angel 1280.

4275997. * Iversdatter Saltensee * ca. 1260.

 

Tip-20-Oldeforældre

8551972. Tage Saltensee & Margarethe Olufsdatter.

8551973. Margarethe Olufsdatter.

8551974. Lage Gudmundsen Litle * ca. 1195, : rigsråd og ridder, & Ingeborg Andersdatter Ulfeldt, * ca. 1210. Lage død: ---___-1252, Kiel. Rigsråd og ridder, han skal have dræbt kong Erik Plovpenning, selv blev han dræbt i Kiel i 1252.

8551975. Ingeborg Andersdatter Ulfeldt * ca. 1210.

8551984. Nicolaus de Ottenbüttel * ca. 1220, : ridder. I 1267 var han mægler i en strid mellem byen Hamborg og Otto af Barmstede, 1281 ridder.

8551992. Peter Skram * ca. 1240, Rundhof, : godsejer.

8551994. Iver Tagesen (se samme person oven i generation 23) * ---___-1220, : Marschall, & Cecilia Lagesdatter, * ca. 1230. Iver død: ---___-1262, Nyborg.

8551995. Cecilia Lagesdatter (se samme person oven i generation 23) * ca. 1230.

 

Tip-21-Oldeforældre

17103946. Oluf Glug : stormand, & Gyda Ebbesdatter. Stormand på Sjælland, ejer af Bavelse, nævnt i 1185 han skal have f¤rt hjortestæger i sit våben.

17103947. Gyda Ebbesdatter.

17103950. Anders Grosen Ulfeldt * ca. 1190, : ridder, & Cecilie Hvide, * ca. 1175. Anders død: efter 1259, Terslöse.

17103951. Cecilie Hvide * ca. 1175.

17103968. Eler de Ottenbüttel * ca. 1191, : ridder. Han var i 1236 i strid med provsten af Neumünster over fogedet Horst, bliver 1247 sammen med Volbrecht og Balduin Krummendiek nævnt i et vidnesbyrd af Graf Johan som Eler de Oldenbüttel, i et forlig med provsten af Neumünster i 1261 bliver han dog kaldt Eler de Krummendiek.

 

Tip-22-Oldeforældre

34207894. Ebbe Skjalm * ---___-1085, : høvding på Sjælland, † ---___-1151, Sorø.

34207900. Oluf Graa * ca. 1160, & * Ulfeldt, * ca. 1170.

34207901. * Ulfeldt * ca. 1170.

34207902. Esbern "Snare" Hvide * 30 okt 1128, Fjenneslev, : dansk høvding og hærfører, & (1) Holmfred ... _____, begravet: Sorø slotskirke, & (2) Ingeborg ... _____, begravet: Sorø slotskirke, & (3) Helena Gutormsdatter, * ca. 1170, † 1211, Fjenneslev, begravet: Vreta Kloster. Esbern død: 1204, Sæbygaard, begravet: Sorø Klosterkirke. * ca. 1127, Fjenneslev, & Ingeborg *, * ca. 1130, † Sæbygaard. Esbern død: ---___-1204, Sæbygaard.

34207903. Ingeborg * * ca. 1130,

34207936. Hinrich Busche * ca. 1160. Han bliver i 1201 og 1208 nævnt, da greve Albert donerer nogle gods til kirken i Bergedorf.

 

Tip-23-Oldeforældre

68415788. Skjalm Hvide * 1034, : Høvding paa Rygen, & Signe Asbjørnsdatter, † 1086, Fjenneslev. Skjalm død: 1113, begravet: Fjenneslev kirke.  Jarl og stormand, stamfader til den berømte Hvide-slægt.

68415789. Signe Asbjørnsdatter
† 1086, Fjenneslev.

68415802. Strange Ulfeldt * ca. 1145, : høvding, & Gro. Strange død: ---___-1241, Ripen. Er grundlagde Petersdorf på Femern.

68415803. Gro * ca. 1145, : høvding, † ---___-1241, Ribe. Hun var antagelig af en fornemmere slægt end hendes mand, måske nedstammende fra kong Sven Estridsen.

68415804. Asser Ryg Hvide * ca. 1080, : bondehøvding, & Inge (Inger) af Götaland, * ca. 1100, † 1157, begravet: Sorø kirke. Asser død 1151, Sorø Kloster, begravet: Sorø.

68415805. Inge (Inger) af Götaland * ca. 1100, † ---___-1157, Sorø kirke.

68415872. Hasso * * ca. 1120, & Sophie *. I 1149 sætter han segl under et gavebrev af hertug Heinrich af Bayern til Neumünster kloster.

68415873. Sophie *.

 

Tip-24-Oldeforældre

136831576. Toke Palnatoke Palnesen

136831578. Asbjørn Ulfsøn Sprackling
* ca. 1022, † ca. 1086.

136831608. Skjalm Hvide (se samme person oven i generation 27) * 1034, : høvding paa Rygen, & Signe Asbjørnsdatter, † 1086, Fjenneslev. Skjalm død: 1113, begravet: Fjenneslev kirke. 

136831609. Signe Asbjørnsdatter
(se samme person oven i generation 27) † 1086, Fjenneslev.

136831610. Erik Folke Svensk * før 1090, : Jarl, & Cecilie af Danmark , * ca. 1086, : prinzesse. Erik død: efter 1145, Gotland. Jarl på Falster 

136831611. Cecilie af Danmark * ca. 1086.

136831744. Hinrich * * ca. 1080, : foged, † Ottenbüttel. Foged på Ottenbüttel.

 

Tip-25-Oldeforældre

273663152. Pallig Tokesen * ca. 0950, : Høvding, & Gunhild Haraldsdatter, * ca. 0965, : prinsesse, † 13 nov 1002, England (Danemordet). Pallig død: 13 nov 1002, England (Danemordet). 

273663153. Gunhild Haraldsdatter * ca. 0965, : prinsesse, † 13 nov 1002, England (Danemordet). 

273663156. Ulf Jarl Thrugilsøn
: Statholder i Danmark, & 1018, Estrid Svendsdatter, * ca. 0985, : Prinsesse, † 9 maj 1074, begravet: Roskilde Domkirke (murpille i højkoret). Ulf død: 25 dec 1026, Roskilde (Dræbt i Trefoldighedskirken). 

273663157. Estrid Svendsdatter
* ca. 0985, : Prinsesse, & (1) ca. 1017, Richard II Den Gode af Normandiet, † 23 aug 1026, F‚camp, & (2) ca. 1017, in maaske, Robert II Le Diable, * IND 1010, : Hertug af Normandiet, † 1035, på pilgrimsrejse, & (3) 1018, Ulf Jarl Thrugilsøn, : Statholder i Danmark, † 25 dec 1026, Roskilde (Dræbt i Trefoldighedskirken). Estrid død: 9 maj 1074, begravet: Roskilde Domkirke (murpille i højkoret). 

273663222. Knud IV. den Hellige af Danmark * ---___-1041, : Konge 1080-86, & ---___-1081, Adele (Edel) af Flandern, * ---___-1065, Flandern, † ---___-1115, Italien. Knud død: 10-jul-1086, Odense. Konge af Danmark 1080-86, den 10. juli 1086 dræbt i Sct. Albans Kirke i Odense, 1101 ophøjet til helgen.

273663223. Adele (Edel) af Flandern
* Flandern, & (1) Knud II Den Hellige, : Konge i Danmark 1080-1086, † 10 jul 1086, Albanikirken i Odense, begravet: Odense (Sankt Knuds Kirke), & (2) Roger I Bursa, : Hertug af Apulien, † BET 1109 AND 11, & (3) Roger af Sicilien, : Hertug. Adele død: apr 1115, Apulien, begravet: Italien.Tip-26-Oldeforældre

547326304. Toke Gormsen † 985, Fyrisvall ved Uppsala. 

547326306. Harald I Blaatand
* IND 0936, : Konge i Danmark 950-986, & (1) Gunhild Olavsdatter, * ca. 0925, † ca. 965, & (2) ca. 970, Tove / Tufu af Venden, * ca. 0935, & (3) Gyrith _____, * ca. 0925. Harald død: 1 nov 0986, Jomsborg, begravet: Roskilde Domkirke. 

547326307. Gyrith _____
* ca. 0925. 

547326312. Thorgils Sprageleg : Svensk Høvding. 

547326314. Svend I Tveskæg
* ca. 960, : Konge i Danmark, & Gunhild af Venden, * ca. 960, Polen, : dronning, † Danmark, & Sigrid Storråde, * ca. 980, Götaland, : af Götaland, † ca. 1000. Svend død: 3 feb 1014, Gainsborough i England, begravet: York, senere ført til Roskilde. 

547326315. Sigrid Storråde
* ca. 980, Götaland, : af Götaland, & (1) Erik VII Sejrsæl, : Konge i Sverige, & (2) Svend I Tveskæg, * ca. 960, : Konge i Danmark, † 3 feb 1014, Gainsborough i England, begravet: York, senere ført til Roskilde. Sigrid død: ca. 1000. 

547326444. Svend II Estridsen * ca. 1019, England, : Konge i Danmark 1047-1074, & (1) Frille I Og Frille, & (2) 1052, Gunhild Sveinsdatter, * ca. 1030, † 1060, & (3) Gyda _____, * ca. 1020, † 1055, begravet: Gudhem Klosterkirke, & (4) Rannveig Tordsdatter, * 1035, paa Auerland, & (5) ca. 1068, Thora Thorbergsdatter Arnung, * 1025, Giske, & (6) Ellisef af Kiev, * ca. 1090, : Prinsesse af Rusland. Svend død: 29 aug 1074, Søderup, Sønderjylland, begravet: Roskilde Domkirke (murpille i højkoret). 

547326445. Frille I Og Frille
.

547326446. Robert "friseren" I. af Flandern * ca. 1035, & Gertrud af Sachsen, * ca. 1030, † 3-Aug-1113, Veurne. Robert død: 3-Okt-1093.

547326447. Gertrud af Sachsen * ca. 1030, † 3-Aug-1113, Veurne.